Danh mục chính
Thông báo
Hoạt động qua ảnh
Thủ khoa tốt nghiệp CQ55-QTKD0 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ550 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ551 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ552 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ553 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ554 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ555 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ556 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ557 Danh sách sinh viên tiêu biểu CQ558
Bộ môn Quản lý kinh tế
Thứ ba, 12/07/2016 - 18:45

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ

Bộ môn Qun lý kinh tế

Trưng Bộ môn: NGƯT. TS. Nguyn Thị Thu Hương

 

Phó trưng bộ môn: 

   

Lc lưng ging viên: 10 ging viên, trong đó 2 tiến sĩ, 8 thc sĩ đưc đào to trong và ngoài nưc.

Nhim vụ ging dy 3 môn hc:

 1. Khoa học quản lý

 2. Quản lý hành chính công

  3.  Kinh tế môi trường 

Đội ngũ giảng viên:

 

STT

Họ và tên

Chc v

Hc hàm, hc v

Công vic đm nhn

Email

1

Nguyn Th Thu Hương

Trưng BM

NGƯU

Tiến sĩ

Ging dy

Qun lý

ntthuhuong06@yahoo.com.vn

2

Nguyn Đc Li

Ging viên

Tiến sĩ

Ging dy

loiqlkt@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Thị phương Loan

Ging viên

Thc s

Ging dy

 

4

Nguyn Ngc Lan

Ging viên

Thc s

Ging dy

Ngoclan073@gmail.com

5

Đỗ Thị Nâng

Ging viên

Thc s

Ging dy

dtnang@gmail.com

6

H Thị  Hòa

Ging viên

Thc s

Ging dy

hothihoahvtc@gmail.com

7

Trn Thị  Hiên

Ging viên

Thc s

Ging dy

hientran1311@gmail.com

8

Nguyn Quang Sáng

Ging viên

Thc s

Ging dy

quangsang187@gmail.com

9

Lê Hoàng Anh

Ging viên

Thc s

Ging dy

hoanganh8820@gmail.com

10

Nguyn Linh Phương

Ging viên

Cử nhân

Ging dy

linhphuongcva@yahoo.com

 

Số lần đọc: 5216
Các bài đã đăng
Trang 1/1